Vedtægter

Skolens vedtægter er senest ændret ved den ekstraordinære generalforsamling d. 23. maj 2017.
Se tillige ordinære og ekstraordinære generalforsamlingsreferater på hjemmesiden.

Oure Friskole vedtægt 18-12-2017 med ministeriel godkendelse