Specialundervisning og inklusion

August 2019

Specialundervisning og inklusion på Oure Friskole.

På Oure friskole har vi forskellige muligheder for hjælp til børn , der har behov for særlig støtte i en periode eller gennem skoleforløbet.

Vi har specialundervisning, hvor elever, der er ordblinde eller har læse/stavevanskeligheder kan få hjælp, viden, støtte og strategier for videre læring.

På vores skole har vi et tæt samarbejde med forældrene, hvor det, at barnet lærer at læse/stave, er noget forældre og lærere er sammen om. Vi tror på en tidlig indsats og et tilpasset undervisningsforløb.

I specialundervisningen er der forskellige arbejdsformer og metoder. Vi arbejder med individuel- samt gruppeundervisning, forskellige time antal henover året, læsetræning, stavetræning, fonologi, reading recovery inspireret undervisning, Vaks materialet, it-pakken til ordblinde m.m.

Vi forsøger at give eleven et værdigt skoleliv, hvor vi er opmærksomme på, at vi ikke alle kan det samme, men at vi hver især bidrager med det, vi kan i et samarbejde med andre.

Vi har inklusionstimer, hvor der er en ekstra lærer på klassen til at støtte op om undervisningen og elevernes læring/trivsel.

Vores menneskesyn er, at alle har ret til at blive set, hørt, forstået og inkluderet. Vi har derfor en forpligtigelse til at have fokus på hvert enkelt barns udvikling personligt, socialt og fagligt. Vores mål er, at hvert enkelt barn anerkendes som den unikke person barnet er, at det har ret til at deltage på lige vilkår som alle andre, at hvert barn styrkes personligt, socialt og fagligt og at børnene har forskellige måder at tillære sig viden og kompetencer på. Vi skaber derfor rum for den aktive deltagelse hos børnene gennem udfordring og anerkendelse, som fører til læring og udvikling. Vi mener, at inklusion lykkes, når alle elever et tilstede, deltager aktivt i den almene undervisning, betyder noget for klassens fællesskab og har udbytte af læringen.

Vi har samtaletimer for elever, der har behov for hjælp til at få en bedre skoledag, hjælp i en periode, hvor eleven er i en svær situation m.m.

Vi har testtimer, hvor elever med behov for faglige tests bliver testet. Det kan være ift., at læreren får en større viden om elevens faglighed,  at søge om it-support, test i mini-1 kl. så læreren tidligt er opmærksom på elevens læring m.m.

Vi har et godt samarbejde med PPR i Svendborg, hvor vi kan trække på en stor viden og faglig kompetence, som vi gør brug af på Oure Friskole. Vi afholder 5 konsultative møder med PPR ( KIM-møder) om året, derudover er der møder i løbet af året, hvor fagpersonale fra PPR, lærere og forældre mødes sammen og taler om det enkelte barns udvikling, læring m.m.

Special og inklusionslærer Ellen Møldrup