Slutmål

SLUTMÅL

Skolen følger de kompetence-, færdigheds- og vidensmål, der er udarbejdet af ministeriet i forhold til fagene, de obligatoriske emner og tværgående temaer. Delmålene kan dog være placeret anderledes i skoleforløbet.

DANSK

MATEMATIK

ENGELSK

TYSK

FYSIK/KEMI

BIOLOGI

GEOGRAFI

NATUR / TEKNIK (faget hører til under de naturfaglige fag; biologi, geografi og fysik/kemi)

IDRÆT

SVØMNING (faget hører til under idræt)

SAMFUNDSFAG

HISTORIE

RELIGION

HÅNDVÆRK OG DESIGN

BILLEDKUNST

MUSIK

MADKUNDSKAB