Skolen

Oure Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole – oprettet i 1884. En levende skole med tradition og fornyelse. Skolen ønsker klasser på omkring 20 elever.

Skolens vedtægter indeholder en bestemmelse om, at skolen må have et gennemsnit på 20 elever pr klasse, da der lægges stor vægt på fællesskabet og det nære forhold mellem skole og hjem.

Skolen tilbyder et skoleforløb fra 0.kl. (mini) til og med 9.kl. hvor der er mulighed for at gå til Folkeskolens Afgangsprøve.

Af såvel pædagogiske som praktiske grunde er undervisningen ikke udelukkende klassedelt. Samlæsning af flere årgange (aldersintegreret undervisning) er der mange års tradition for på Oure Friskole. Dette giver stor mulighed for at tilpasse undervisningen til det enkelte barns faglige niveau. Det styrker også de sociale relationer på tværs af årgangene, så det sociale spillerum er stort, selvom den enkelte årgang ikke har så mange elever.

Vi mener at der er så store værdier i de samlæste klasser at vi i det daglige tilstræber flere forløb med børnene, hvor klasserne arbejder sammen i forskellige sammenhænge.