Om SFO

Hvem er vi?
I Oure Friskoles SFO har vi en masse dejlige og aktive børn fra mini-3. klasse. Har I et barn i 4. klasse, som indimellem også har behov for at være i SFO’en, så tag fat i os, for en aftale.

SFOen er et vigtigt åndehul for dit barn. Tiden her er fritid og læringstid. Børnene har her mulighed for leg og fordybelse, hvor de igennem den frie leg og samværet med de andre børn og voksne, har mulighed for at få nogle gode erfaringer og sociale kompetencer med sig i rygsækken. Her har børnene rum til at trække sig tilbage, hvis de har brug for ro og være sig selv.
Vi vægter trygheden, fællesskabet, relationerne og legen særlig højt. Vi har en dejlig atmosfære med en god og rar omgangstone og ikke mindst humor og glæde.
SFO og skole har et godt samarbejde. Vi henter børnene hver dag og får en god overlevering af dagen.
Forældregruppen er meget engageret og vi har et godt og tæt samarbejde med forældrene. De bidrager gerne deres hjælp på forskelligvis til stor glæde for børn og voksen i SFOen.

Det pædagogiske arbejde.
Arbejdet i SFOen bygger på en anerkendende pædagogik, som tager udgangspunkt i barnet.
Vi ønsker, SFOen skal være et spændende tilbud og et frirum, hvor børnene føler sig trygge og glade blandt deres kammerater og voksne. De skal opleve, at SFOen er et rart miljø, hvor de bliver set, hørt og mødt af nærværende voksne og hvor forskelligheder er en styrke i fællesskabet.
Vi er enagerede voksne, som ønsker at give børnene gode oplevelser i hverdagen, kendte som nye. Vi lytter til børnenes ønsker og behov og tilrettelægger vores pædagogiske aktiviteter i hverdagen ud fra dette. Børnene vælger selv om de har lyst til at deltage i en planlagt aktivitet eller lege frit.
Fællesskabet vægtes højt så børnene lærer at tage ansvar for og hensyn til hinanden. Vi har en mobbefri kultur, hvor børnene inddrages – Vi har fælles ansvar for god trivsel.
Vi har fokus på at udvikle børnenes kreative og sociale kompetencer gennem leg og læring. Dermed er vi opmærksomme på at skabe gode rammer til leg og fordybelse. Igennem aktiviteterne er vi medvirkende til at styrke det sociale fællesskab og barnets udvikling.
SFOen har hver dag et aktivitetstilbud som børnene mulighed for at vælge sig på. Det er frivilligt om børnene deltager eller om de vil lege andre steder i huset.
Aktivitetstilbuddene er børnene med til at bestemme på børnene-møderne der afholdes i SFOen.