Karakter og overgangsfrekvens

På linket herunder kan karakterfordelingen ses

Karakterfordeling

På linket herunder kan karaktergennemsnit ses.

Karaktergennemsnit

På linket herunder kan overgangsfrekvensen ses

Overgangsfrekvens efter 3 mdr.