Indmeldelse

Forældrebetaling og indmeldelse

1. barn pr. mdr.2. barn pr. mdr.3. barn pr. mdr.4. barn pr. mdr
SFO – morgen modul200,- kr.150,- kr.150,- kr.
SFO – eftermiddags modul1.050,- kr.600,- kr.500,- kr.
Skole1.050,- kr.800,- kr.0,- kr.

Bemærkninger:

Søskendemoderationer

SFO søskenderabat: Hvis man har søskende i SFO, betales der fuld pris for 1. barn (1.050,- i SFO) men kr. 600,- i SFO for efterfølgende børn.

Der kan købes klippekort til morgenmodulet med 5 klip til kr. 225,- (Må maksimum bruges 5 gange om måneden), og et klippekort til eftermiddagsmodulet med 4 klip til kr. 320,- (Må maksimum bruges 4 gange om måneden). Klippekort kan købes kontant på skolens kontor og afleveres i SFO som også administrerer dette.

Generelt

Skolepenge og SFO betales månedsvis forud den 1. i måneden. Ved første betaling bliver girokort sendt fra Betalingsservice (PBS). Efterfølgende sker betalingen via Betalingsservice. Skolepengene betales med 1/12 hver måned. Dette gælder også afgangselever (9′ ende klasse). Dvs. der betales også for juli måned for afgangselever. På tilsvarende vis gælder det, at såfremt elever udmeldes til skoleårets afslutning (går på skolen frem til sommerferien) skal der betales for juli måned, idet månedsprisen er baseret på 12 måneder (hele skoleåret).

Økonomisk friplads og tilskud

Det er muligt at søge økonomisk friplads til skolepenge og SFO betaling via skolen en gang årligt i august og september.

Udmeldelse

Udmeldelse skal altid ske skriftligt. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned. Dvs. udmelder du dit barn d. 5. januar eller d. 25. januar skal der betales for både januar og februar.

Indmeldelse

Henvendelse vedr. indmeldelse og ledige pladser kan ske til skolelederen på tlf. 29892139 eller på mail: rasmus@ourefriskole.dk