Det enkelte barns behov

Specialundervisning og inklusion

På Oure Friskole vægter vi det enkelte barns udvikling og trivsel meget højt. Vi siger selv at vi er gode til at hjælpe dem, der har brug for det – et af de steder det kommer til udtryk er i vores specialundervisnings- og inklusionsafdeling. Ellen Møldrup har skrevet lidt om sin afdeling her.