Værd at vide

Børnehavens åbningstid i løbet af ugen:

Mandag - torsdag kl. 6.30-17.00
Fredag kl 6.30-16.00

Børnehaven er ferielukket d. 5. juni (Grundlovsdag) og d. 24. december.

I 2018 holder børnehaven ferielukket i ugerne 28, 29 og 30.

Vi er omfattet af dagtilbudsloven og har derfor pligt til at tilbyde alternativ pasning til de børn, der ikke kan holde fri, de pågældende dage/uger. Hvis der er behov for pasning indkaldes der personale til pasning på skolens område.

Pr. 1 januar 2018 er prisen:

Børnehave kr. 1849,- pr. mdr.
Vuggestue kr. 3357,- pr mdr.
Juli er betalingsfri.

Ved indmeldelse betales et depositum på kr. 500. Dette gælder hhv. børnehaven og vuggestuen.

Søskenderabat og økonomisk friplads til børnehave og vuggestue følger de kommunale regler. Tilskuddene søges via pladsanvisningen hos Svenborg Kommune.

https://www.svendborg.dk/borger/barn/mit-barn-skal-i-dagtilbud/takster

Indmeldelse i Oure Friskoles Børnehave og Vuggestue sker ved henvendelse til Afdelingsleder Louise Nielsen på tlf.: 20 26 60 28.
Indmeldelse kan også ske via skolens sekretær på tlf.: 62281289, mellem kl 8 og 12 på hverdage.

I inviteres til et møde med Afdelingslederen, hvor I har mulighed for at fortælle om Jeres barn og I hører om samarbejdet mellem forældre og børnehave. Ligeledes vil I få en rundvisning i huset, hvor vi også taler om børnehavens værdier, pædagogiske mål og vores forventninger til samarbejdet omkring Jeres barn m.m.

Optagelsen i børnehaven sker ved udfyldelse af indmeldelsespapir og 3 måneder før start vil I får en bekræftelse på indmeldelsen. Skulle der være fyldt op, er det muligt at stå på venteliste.
Ved optagelse beder vi forældre om at afmelde Jeres barn på Svendborg kommunes pladsanvisningen - se link nedenfor.
Ved optagelse skal forældre oprette sig som brugere på skolens intra, ved at gå ind på hjemmesiden og klikke på "logon" og oprette Jer som nye brugere. Herinde vil I modtage beskeder, oplysninger, nyhedsbreve m.m.

Ved indmeldelse i børnehaven er barnet IKKE automatisk indmeldt skolen. Dette kræver særskilt indmeldelse, spørg på skolens kontor eller find indmeldesesblanket i skolens fane under blanketter.
Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at børnehaven prioriterer at være en integreret del af skolen og dets fællesskab. Dette ser vi som en stor værdi for børnene, da vi fx om fredagen er til morgensang på skolen og deltager i forskellige højtidsrelevante arrangementer og enkelt emneuger.

Udmeldelse fra børnehaven sker ligeledes ved at kontakte Afdelingsleden. Forældrene laver en skriftelig opsigelse af pladsen.