Læreplan 0-2 år

Mål for barnets alsidige personlige udvikling:
- at barnet i et tillidsfuldt og anerkendende miljø føler sig værdifulde og trygge til at eksperimenter og udfordre sig selv og derigennem udvikle deres selvopfattelse og selvtillid.

Pædagogiske tiltag:
- Vi møder barnet anerkender for den, det er og ser dets intentioner.
- Vi sætter ord på barnets følelser og har højde for barnets udviklingszone.
- Vi støtter og guider barnet til aktivt fællesskab.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin alsidige personlige udvikling: Det er betydningsfuldt for os, at barnet i trygge omgivelser føler sig set, hørt og forstået af nærværende voksne. Vi skaber aktiviteter og udfordringer, der udvikler barnets forståelse af sig selv. Vi med til positivt at understøtte barnets udvikling gennem vores verbale og nonverbale kropssprog og guidning.

Mål for barnets sociale kompetence:
- At barnet lærer at indgå i relationer og samspil med andre børn og voksne - derigennem styrke barnets empati og forståelse for andre børn.

Pædagogiske tiltag:
- Vi sætter ord på barnets handlinger, følelser og initiativer.
- Vi støtter og guider barnets følelser og handlinger i samspillet med de andre børn.
- Vi inddrager barnet i alderssvarende aktiviteter og opgaver.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin udvikling af sociale kompetence: Vi arbejder bevidst med at skabe en følelse af fællesskab blandt børnene. Det gør vi i vuggestuen ved, at børnene også lærer børnene i børnehaven at kende. Vi har fælles legeplads og er sammen om morgene og eftermiddagen. I samspillet mellem børnene støtter vi børnene i at hjælp og trøste hinanden. Desuden får vi de fleste fredage besøg af dagplejere.

Mål for barnets sproglige kompetence:
- At barnet begynder at udvikle forståelse for sproget og kan bruge det i dagligdagens aktiviteter.

Pædagogiske tiltag:
- Vi sætter ord og afkoder på barnets handlinger og hensigter.
- Vi leger med sproget sammen med barnet ved at synge, læse, fortælle, bruge rim og remser m.m.
- Vi giver plads og tid til dialog med barnet.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin sproglige udvikling: Vi skaber et miljø, hvor der er tid til at barnet udforsker sproget og tid til dialogen. Vi synger, læser og leger med sproget i kropslige aktiviteter.

Mål for barnets læring om krop og bevægelse:
- At barnet oplever glæde ved at bruge sin krop og derigennem udvikle kendskab til sin krop og opsøge motoriske aktiviteter.

Pædagogiske tiltag:
- Vi motiverer barnet til at bruge sin krop i hverdagens gøremål.
- Vi er opmærksomme på at tilbyde legemiljøer, der udfordrer barnets motoriske færdigheder.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin læring om krop og bevægelse: Vi arbejder med den kropslige bevidsthed i de enkelte aktiviteter i hverdagen, så barnet udfordres i brugen af sin krop ved fx selv at kravle op og ned fra puslebordet, stolene.
Vi tumler, drejer rundt og giver massage. Vi sætter ord på kropsdele og leger ude på legepladsen med sand, vand m.m.

Mål for barnets læring om natur og naturfænomener:
- At børnene får lyst til at være i naturen.
- At børnene bliver opmærksomme på naturfænomener gennem deres sanser.

Pædagogiske tiltag:
- At der igangsættes udendørsaktiviteter hele året rundt.
- At vi giver børnene tid og rum til at fordybe sig og eksperimenter i naturen.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin læring om natur og naturfænomener: Vi går på opdagelse i naturen, finder krible-krable-dyr, mærker, føler og sanser naturen. Mærker årstidens vejr i kinderne.

Mål for barnets læring om kulturelle udtryksformer og værdier:
- At barnet får kendskab til egen historie, familie og årstidernes højtider med traditioner.
- At barnet får mulighed for at arbejde med forskellige materialer og udfordres via musik, sang og drama.

Pædagogiske tiltag:
- Vi holder fødselsdage og arrangementer omkring højtider fx påske, jul og fastelavn.
- Vi planlægger aktiviteter, der giver børnene for at lege/udforske forskellige materialer – fx modellervoks, dej, maling m.m.
- Vi har en hverdag, hvor vi tilbyder sang, musik, bevægelse og dans.

Pædagogiske aktiviteter:
Følgende er et udsnit af aktiviteter, der kan støtte barnet i sin læring af kulturelle udtryksformer og værdier: Vi arbejder med forskellige materialer som maling, modlervoks m.m. Vi synger og danser og klæder os ud. Børnene bliver stille og roligt introduceret til de forskellige højtider.