Hverdagen i børnehaven

En kort beskrivelse af dagen i børnehaven:

Børnehaven åbner sammen med SFO kl. 6.30-7.30. Der er tilbydes morgenmad til de børn, der har brug for dette. Vi hygger i børnehaven med lege, spil m.m.

Kl. 9 spiser vi vores lille medbragte formiddagsmadpakke.

Kl. 9.30-11.00 har vi planlagte aktiviteter, leg og samling inden frokost.

Kl. 11.00 starter vi vores frokost med et rim, en remse eller en sang, derefter spiser vi vores madpakker.

Efter frokost er vi ude på legepladen. Det kan variere, hvornår vi går ud. Dette da vi tager hensyn til dagens aktiviteter, årstidens vejr og børnenes lege.

Kl. 13.30-14 spiser vi eftermiddagsmad. Alle har et stykke frugt med til dagens frugtfad, dertil serverer vil en hjemmebagt bolle, knækbrød, rugbrød e. lign.

Efter kl. 14.30 leges ude og/eller inde. Vuggestuen og børnehaven lukke langsomt ned efterhånden som personalet går hjem.

Vi slutter dagen sammen med SFOen.

Kl. 17 er hele huset lukket.