Forældresamarbejde

VI vægter samarbejdet mellem forældre og personale højt og tilstræber et uhøjtideligt miljø, hvor alle føler sig hørt velkomne og ønsket.

Vi arbejder med et åbent ærligt samarbejde ved at:

  • Et højt informationsniveau, både om barnets hverdag og om praktiske og pædagogiske detaljer.
  • Der oplyses om børnehavens og vuggestuens normer, værdier og traditioner ved start i børnehaven og vuggestuen og løbende i nyhedsbreve
  • Hverdagens rutiner synliggøres ved start og løbende gennem tiden i børnehaven og vuggestuen.
  • Der informeres om barnets udvikling løbende gennem tiden i børnehaven og vuggestuen.
  • Ligeleder vægtes en daglig dialog om barnets trivsel både fra personale til forældre og fra forældre til personalet.
  • Informere forældre ved eventuelle bekymringer der fordre, at børnehaven/vuggestuen indstiller til KIM-møde. På KIM-mødet sidder følgende faggrupper psykolog, talepædagog, sagsbehandler, sundhedsplejerske og ergo/fysioterapeut.
Ved behov:
  • kontaktes tolkebistand.