Børnehave Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 af forældrene skal være forældre til børn i børnehaven/vuggestuen. Bestyrelsen består desuden af afdelingslederen og en medarbejderrepræsentant.
Medlemer af forældrenestyrelsen vælges for 1 år på et årlig valgmøde inden udgange af april måned.
Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter.

Formand
Sekretær
Medlem
Suppleant
Sune Truelsen
Lenna Bøgner Trøst
Christian Bonde
Marie Seersholm Svendsen
Knarreborg møllevej 6
Tværvej 6
Landevejen 201
Højskolevej 23
5883 Oure
5883 Oure
5874 Hesselager
5882 Vejstrup
51274312
23459054
53570889
23491259
sunetruelsen@hotmail.com
lennaboegner@gmail.com
cflb0204@gmail.com
marieseersholm@hotmail.com