Børnehave Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 af forældrene skal være forældre til børn i børnehaven/vuggestuen. Bestyrelsen består desuden af afdelingslederen og en medarbejderrepræsentant.
Medlemer af forældrenestyrelsen vælges for 1 år på et årlig valgmøde inden udgange af april måned.
Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter.

Formand
Sekretær
Medlem
Suppleant
Suppleant
Lau Lindholm
Lenna Bøgner Trøst
Camilla Krogh Pedersen
Marie Seersholm Svendsen
Maja Laursen
Højskolevej 23
Tværvej 6
Månevænget 7
Højskolevej 23
Engvejen 4, Lundeborg
5882 Vejstrup
5883 Oure
5883 Oure
5882 Vejstrup
5874 Hesselager
20465358
23459054
22591809
23491259
29670437
llindholmc@hotmail.com
lennaboegner@gmail.com
cami2445@hotmail.com
marieseersholm@hotmail.com
majalaursen@hotmail.com