Børnehave Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 af forældrene skal være forældre til børn i børnehaven/vuggestuen. Bestyrelsen består desuden af afdelingslederen og en medarbejderrepræsentant.
Medlemer af forældrenestyrelsen vælges for 1 år på et årlig valgmøde inden udgange af april måned.
Der vælges hvert år mindst 2 suppleanter.

Formand
Sekretær
Medlem
Suppleant
Suppleant
Sune Truelsen
Lenna Bøgner Trøst
Christian Bonde
Camilla Krogh Pedersen
Pernille Nielsen
Knarreborg møllevej 6
Tværvej 6
Landevejen 201
Månevænget 7
Landevejen 201
5883 Oure
5883 Oure
5874 Hesselager
5883 Oure
5874 Hesselager
51274312
23459054
53570889
22591809
26232625
sunetruelsen@hotmail.com
lennaboegner@gmail.com
cflb0204@gmail.com
cami2445@hotmail.com
p_nille-1704@hotmail.com