Børnehaven & Vuggestuen

http://ourefriskole.info/wp-content/uploads/2016/02/IMG_0986-300x200.jpg

Oure Friskoles Børnehave en lille overskuelig børnehave som er normeret til 24 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn.
Børnehaven ligger fysisk sammen med skolen og har mulighed for at benytte skolens faciliteter og deltage i arrangementer i skolen, når det falder naturligt i dagligdagen.
Børnene i børnehaven og skolen har stor glæde af hinanden og det er en naturlig del af hverdagen, at de skal forholde sig til hinanden.
Sammen med børnehaven ligger vuggestuen som også er en stor del af børnenes hverdag.
Det er vigtigt for os, at børnene skaber et personligt forhold til hinanden - et fællesskab - der er betydningsfuldt på tværs af alder og køn.

Fællesskabstanken vægtes højt
Børnehaven og forældrene vil i fællesskab skabe rammerne for en unik institution, som bygger på forpligtende samarbejde mellem begge parter, aktiv deltagelse i hverdagen og fælles mål for fremtiden.

Menneskesynet bygger på respekt og omsorg for den enkelte barn.
Vi ser børnene som selvstændige individer, der i de rette rammer trives og udvikler sig til sociale kompetente mennesker. Barnet vil blive mødt af voksne og børn, som holder af det og glædes over dets tilstedeværelse.

Trygge rammer hvor barnet møde kendte voksne hver dag.
Vi vil sætte stabilitet og tryghed øverst på dagsordnen, så det lille barn får mulighed for at falde godt til i børnehaven og vuggestuen. Her er forudsigelighed og omsorg for det enkelte barn i fokus.

Læring
Vi tror på at børn lærer i samspil med omverdenen. Pædagogens rolle er at aflæse barnets spor og skabe rammer for barnets udvikling. Vi ønsker, at børnene oplever læring som spændende og med legen som udgangspunkt.

Hverdagen skabes og leves i barneperspektivet.
Pædagogikken og indretningen vil afspejle, at der er små børn, der har deres dagligdag i børnehaven.
Der skal være tid og rum til fordybelse, plads til impulsivitet, al legetøj i børnehøjde, masser af smil på læben og mange gode oplevelser.

Pædagogens fornemmeste rolle i Oure Friskoles Børnehave og vuggestue er:
- At være nærværende og i børnehøjde.
- At behandle barnet ligeværdigt og anerkendende.
- At skabe et fællesskab, der er tydeligt for forældre og børn.
- At skabe et børnemiljø, hvor barnet bliver mødt med glæde og begejstring.
- At skabe stabilitet og tryghed i hverdagen.
- At skabe trygge rammer med fokus på omsorg og forudsigelighed.
- At skabe tid og rum til fordybelse.
- At hverdagen leves i barneperspektivet.

Vi mener, at vi herigennem skaber de BEDSTE forudsætninger for barnets dannelse og læring.

Åbent og ærligt forældresamarbejde.
VI vægter samarbejdet mellem personale og forældre højt og tilstræber et uhøjtideligt miljø, hvor alle føler sig hørt velkomne og ønsket.
Et højt informationsniveau, både om barnets hverdag, og om praktiske og pædagogiske detaljer, vil være en naturlig del af samarbejdet.

Oure Friskoles børnehave og vuggestue er udover at være en privat børnehave med vuggestue også et hus med et særligt menneskesyn.
Vi tager udgangspunkt i vores Grundtvig-Koldske tankegang og menneskesyn. Det betyder, at vi løbende arbejder og er særligt opmærksomme på at skabe et miljø i børnehaven, der er nært og tæt for børnene.
I vores Grundtvig-Koldske menneskesyn udvikles barnet/individet gennem fællesskabet. Det er gennem spejling af sig selv i fællesskabet, at barnet bliver opmærksom på dets selvbillede og historie. Børn og voksne behandler hinanden som ligeværdige mennesker. Det betyder, at dialog, respekt og nærvær er værdier, der er i højsædet hver eneste dag.
Barnet er unikt og fødes ind i en sammenhæng, hvor der allerede er en historie. Grundtvig ser fortælling som en særlig vigtig del af vores identitetsdannelse. Han mener, at vi gennem fortælling skaber vores interesse for sproget og derigennem forståelsen af vores historie. Fortællingen har betydning for vores selvbillede, da fortællingen er med til at skabe vores historie om vores liv, historien om os selv og om de miljøer og fællesskaber, vi bevæger os i.
Ligeledes mener Grundtvig, at barnets livsoplysning kommer gennem kroppens sansning og bevidsthed om sproget. Det er derfor betydningsfuldt for os at skabe et miljø, der kan gribes og begribes af barnet. Vi vil give barnet mulighed for at udvikle sig sprogligt, motorisk m.m. på mange forskellige måder, da læring og dannelse begribes og gribes forskelligt fra barn til barn.