Oure Friskole, Børnehave & Vuggestue

Velkommen

Oure Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole – oprettet i 1884. Vi er en levende skole med fokus på både tradition og fornyelse. Skolen ønsker klasser på omkring 20 elever.

Skolen tilbyder undervisning fra mini (børnehaveklasse) til 9. klasse, hvor der afsluttes med afgangsprøve (folkeskolens afgangsprøve).

Vores SFO vil være en attraktivt og velfungerende fritidsordning. Vi vægter respekt, fællesskab, kammeratskab og gode oplevelser i dagligdagen.

Børnehaven og vuggestuen er lille, overskuelig og med et pædagogisk mål om, at børnene får mulighed for at udvikle sig i et trygt og overskueligt fællesskab, sammen med ansvarlige voksne, som arbejder ud fra friskolens værdigrundlag.

 


 


A lot of students choose a qualified essay creating service after they exhaust your suggestions for their school
essay writers essays. Students usually find it hard to create the very last draft, which explains why an essay creating assistance are available in helpful when they need a refreshing viewpoint. So as to provide you the very best essay producing services, browse the pursuing set of suggestions

/>