Oure Friskole, Børnehave & Vuggestue

Velkommen

Oure Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole - oprettet i 1884. Vi er en levende skole med fokus på både tradition og fornyelse. Skolen ønsker klasser på omkring 20 elever.

Børnehaven og vuggestuen er lille, overskuelig og med et pædagogisk mål om, at børnene får mulighed for at udvikle sig i et trygt og overskueligt fællesskab, sammen med ansvarlige voksne, som arbejder ud fra friskolens værdigrundlag.

Vores SFO vil være en attraktivt og velfungerende fritidsordning. Vi vægter respekt, fællesskab, kammeratskab og gode oplevelser i dagligdagen.

Nyttige Links