Oure Friskole, Børnehave & Vuggestue

Velkommen

Oure Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole – oprettet i 1884. Vi er en levende skole med fokus på både tradition og fornyelse. Skolen ønsker klasser på omkring 20 elever.

Skolen tilbyder undervisning fra mini (børnehaveklasse) til 9. klasse, hvor der afsluttes med afgangsprøve (folkeskolens afgangsprøve).

Vores SFO vil være en attraktivt og velfungerende fritidsordning. Vi vægter respekt, fællesskab, kammeratskab og gode oplevelser i dagligdagen.

Børnehaven og vuggestuen er lille, overskuelig og med et pædagogisk mål om, at børnene får mulighed for at udvikle sig i et trygt og overskuelig

fællesskab, sammen med ansvarlige voksne, som arbejder ud fra friskolens værdigrundlag.